ריבית פריים

ריבית פריים משמשת כריבית חובה בסיסית על פיה נקבעים שיעורי הריבית בהלוואות ופיקדונות, שאינם צמודים ובריבית משתנה. ריבית פריים נקבעת על ידי הבנקים והינה גבוהה ב-1.5 אחוזים מריבית בנק ישראל. ריבית בנק ישראל, שהינה הריבית המרכזית בישראל על פיה ניתנות הלוואות לבנקים על ידי בנק ישראל, וכן משמשת להלוואות בין הבנקים השונים לבין עצמם. לפיכך, ערכה של ריבית פריים נקבע בהוספת 1.5% לריבית בנק ישראל.

ריבית פריים משמשת בסיס למגוון מוצרי אשראי והלוואות, ממשכנתאות והלוואות שונות לכל מטרה ועד לפיקדונות. חשוב לזכור כי ריבית הפריים מתעדכנת באופן סדיר, ולכן יש לבדוק את רמתה בכל פעם מחדש. ריבית זאת מתעדכנת בכל יום שני האחרון לפני סוף החודש ותפורסם ביום חמישי של אותו השבוע בהתאמה לשינוי בריבית בנק ישראל. מכיוון שריבית בנק ישראל הינה ריבית יומית, ויכולה להשתנות על ידי הנגיד בכל אימת שיראה לנכון, כל יש להבין כי ריבית הפריים יכולה להשתנות בהתאמה מוחלטת לשינויים בריבית בנק ישראל.

מרווחים וריבית הפריים:
בבואכם לקבל הלוואה או כל מוצר אשראי תלוי ריבית פריים, יש לקחת בחשבון את כמה משתנים:

  1. האם ריבית הפריים תקפה לכל תקופת ההלוואה או שתשתנה ותקבל אי אילו תוספות במהלך חיי ההלוואה.
  2. הבדילו בין מרווח האחוז וחצי הנוספים לריבית בנק ישראל לבין המרווח בו מחייב אתכם הבנק, שהינו לחלוטין נתון למיקוח. כלומר, כאשר יציע לכם הבנק הלוואה  תלוית ריבית פריים, הוא יוסיף עליה את אחוז המרווח שלו. אחוז המרווח המדובר לרוח נתון למיקוח ויש להקפיד ולברר בין בנקים מהו המרווח הנמוך ביותר אותו אתם יכולים לקבל.

ריבית פריים ומשכנתאות:
ריבית הפריים נפוצה ביותר בשימוש במשכנתאות. ולפיכך, אחרי שהבנו כי ריבית הפריים נתונה למשא ומתן, בהתייחסות למשכנתאות, נוכל לקבל מרווח שלילי על ריבית הפריים, הכול תלוי בכושר המיקוח שלכם עם הבנקים מהם תבחרו לקחת את ההלוואה. בכל הנוגע למשכנתאות, בנקים רבים ממליצים לקחת מחצית מההלוואה בריבית פריים ואילו מחציתה השנייה בריבית קבועה כדי לצמצם את האפשרות שתעלה ריבית הפריים ובכך תייקר את המשכנתא משמעותית.

יתרונות ריבית הפריים:
הלוואה בריבית פריים, במיוחד כאשר מתייחסת למשכנתא, הינה ברוב המקרים, הלוואה אותה ניתן לפרוע ללא עמלות היוון ועמלת ממוצעי מדד, מפני שהיא מחושבת כל חודש מחדש. עם זאת, יש להודיע לבנק כעשרה ימים מראש. יתרון נוסף הינו, שריבית הפריים מתאימה לריבית במשק בכל תקופת ההלוואה, כלומר, אם ישנה ירידה בריבית במשק, ריבית ההלוואה תרד בהתאמה. יתרון משמעותי הינו העובדה כי קרן ההלוואה בריבית פריים אינה צמודה למדד וכך נשארת כפי שהייתה שווה בזמן נטילת ההלוואה.

חסרונות ריבית הפריים:
החזרי ההלוואה בריבית פריים אינם ידועים מראש, שכן ריבית הפריים עלולה לעלות, וכפועל יוצא, ייתכנו שינויים בגובה ההחזרים החודשיים של ההלוואה, ומכאן שיקשה על הלווה לתכנן הוצאותיו החודשיות במדויק. שינויי הריבית, בהלוואה מסוג זה, אינם תלויים רק במצב המשק, אלא גם במדיניות הממשלה ובנק ישראל.