הלוואות שוק אפור

הלוואת שוק אפור הינה אלטרנטיבה לכל אותם אלו הנקלעים למצוקה כלכלית או שהסתבכו כלכלית ואינם יכולים לקבל הלוואות ממקורות מסודרים יותר כגון בנקים או חברות פיננסיות חוץ בנקאיות. הלוואות שוק אפור, ניתנות בתנאים מיוחדים ובכפוף לבדיקות שנערכות על ידי החברות שנותנות את ההלוואה, ליחידים ועסקים במצוקה שלא עומדות בפניהם אלטרנטיבות לקבלת מימון אחרות, ושהבנקים וגופים אחרים סירבו לתת להם הלוואות.

מה התנאים לקבלת הלוואת שוק אפור?
הלוואת שוק אפור תינתן לרוב תמורת בטוחה כלשהיא או משכון. לעולם תהיה הבטוחה או המשכון בכרך גבוה משמעותית מהסכום שיינתן כהלוואה, כלומר, במידה ותבחרו למשכן את רכבכם, תוכלו לקבל בעבורו רק כשישים אחוז לכל היותר. לחילופין, ישנן הלוואות שוק אפור הניתנות בהצגת תלושי משכורת ותדפיסי חשבון בנק, ללא בטחונות וללא ערבים, רק שההחזרים נעשים בכרטיס אשראי או בהמחאות שניתנות מראש לנותן ההלוואה.

מלווים מסוימים בשוק האפור יגבילו את הגובה המקסימאלי למתן הלוואה לפי ראות עיניהם ומידת האמון שיש להם בלווה. עם זאת, הלוואות שוק אפור מסוימות יינתנו בסכום קבוע שמהווה סכום מינימום להלוואה, כאשר גם אם תכננתם לקחת סכום מסוים, תאלצו לקחת את הסכום המוצע לכם, גם אם הוא גדול משמעותית מהסכום שתכננתם לקחת כהלוואה.

הלוואות שוק אפור, הינן דינאמיות מאוד, ולכן תנאי ההלוואה והקריטריונים לקבלה ישתנו מחברה לחברה ונתונים כמעט באופן בלעדי לשיקולו של המלווה. מכאן, חשוב לזכור כי ייתכן וחברה אחת תסרב למתן ההלוואה, בעוד שהאחרת תחליט לקחת עליה את הסיכון, ובמקביל תקשיח את תנאי ההחזר ותבקש בטחונות משמעותיים יותר.

הלוואות שוק אפור – מה גובה הריביות?
הריביות המוצעות להלוואות שוק אפור הינן גבוהות בעשרות ואף מאות אחוזים מהריביות שמציעים הבנקים וחברות המימון החוץ בנקאיות העובדות לפי נהלי בנק ישראל ומשרד האוצר. מלווים בשוק האפור, לא מפרטים לרוב את גובה הריבית בפני הלווה שגם ככה שרוי במצוקה רגשית עקב הבעיות הכלכליות, ולא לנקוב בגובה הריבית הספציפי להלוואה אותה מבקש הלווה. מכיוון שריביות השוק האפור רובן מוסיפות עשרות אם לא מאות אחוזים על סכום ההלוואה, יש לבדוק ולברר במדויק מהו גובה הריבית החודשית או השנתית על ההלוואה.

חשוב לציין, כי בנק ישראל הטיל הגבלה על גובה ריבית מקסימאלי שניתן לגבות להלוואות מתחת לסכום של 25,000 שקלים ומטה, והיא לא תעלה על פי שניים מהריבית הממוצעת הנגבית המשק על הלוואות לציבור ומפורסמת ברשמי בנק ישראל, עם כל עדכון. מיותר לציין כי במתן הלוואות שוק אפור, הריבית שנגבית הינה גבוה הרבה יותר מהמותר, אך בהעדר גוף שיפקח ויאכוף את התופעה, היא אינה מטופלת.

החזר הלוואות בשוק האפור.
במידה והחזרי ההלוואות בשוק האפור אינם מתבצעים כסדרם, בפני המלווה עומדת האפשרות לנצל את המשאבים הניתנים לו לפי חוק, כלומר, לקחת את הנכס המשועבד בהליך של הוצאה לפועל, או לתבוע את הלווה בבית המשפט, מה גם שבפועל, ידוע שאי עמידה בהחזרי הלוואת שוק אפור עשוי להיות חוויה לא נעימה במיוחד.