הלוואות ללא ערבים

רבים מאיתנו נרתעים מאלמנט חתימת הערבות, בעיקר מכיוון שהיו סיפורים על מקרים בהם הערב נאלץ לשלם את חובו של הלווה בתוספת ריבית כפולה ומכופלת. מכאן נובעת האטרקטיביות של הלוואות ללא ערבים, מכיוון שיש קושי מהותי במציאת ערבים וכך לא תאלצו לחפש ערבים בבואכם לקחת הלוואה.

הלוואות ללא ערבים, ניתנות על ידי מגוון רחב של גופים מממנים: בנקים, חברות אשראי חוץ בנקאיות, חברות פיננסיות פרטיות, חברות ביטוח, וכדומה, כאשר הקריטריונים הספציפיים לקבלת הלוואה ייחודית זאת, משתנים בין גוף מממן אחד למשנהו. הצורך הגובר בהלוואות נובע בעיקר מהעובדה שיוקר המחייה עולה, והמשכורת הממוצעת במשק אינה עולה בהתאמה, ומשנת 2007, נכנסו לתוקף תקנות בנק ישראל המורות על כך כי אין אפשרות לחרוג יותר ממסגרות האשראי בבנק, מה שמקשה כלכלית על אזרחים רבים, הן שכירים והן עצמאיים, בעיקר ממעמד הביניים ומטה.

איך מקבלים הלוואות ללא ערבים?
הלוואות ללא ערבים ניתנות לעיתים כאשר ההלוואה נשענת על בטחונות, כגון תכנית חיסכון, פק"מ, קרן השתלמות, קופת גמל וכדומה,  או שעבוד של נכס כל שהוא. החל בדירה ורכב וכלה בתכשיטים וחפצי ערך, על מנת להבטיח את תשלומי החזר ההלוואה החודשיים. הלוואות ללא ערבים כנגד נכס כלשהוא או רכוש בעל ערך, תבטיח לגוף הפיננסי הממן, שיוכל לגבות את ההלוואה במידה וההחזרים לא ישולמו, דרך ההליכים המקובלים בחוק.

הלוואות ללא ערבים מסוימות, אינן דורשות בנוסף בטחונות כלשהם, אלא די יהיה בהצגת תלושי משכורת, או, לחילופין מקור הכנסה קבוע, על מנת לקבל הלוואה שכזאת. הלוואות הניתנות לשכירים, עשויות להיות הלוואות ללא ערבים, בגלל עובדת היותם מקבלי משכורת קבועה, המצביעה על יציבות כלכלית, וכמובן, לאחר בדיקה מקיפה של היכולות הכלכליות וההתנהלות הבנקאית של מבקש ההלוואה. מורים ועובדי מדינה, עשויים לקבל הלוואות ללא ערבים ביתר קלות, שכן הכנסתם נחשבת קבועה ויציבה.

מיהם הגופים מהם ניתן לקבל הלוואות ללא ערבים?
חברות האשראי, מעניקות הלוואות ללא ערבים המופקדות ישר לחשבון הבנק שלכם, בסכום השווה למסגרת האשראי הלא מנוצלת שהוקצתה לכם. הלוואות אלו, הינן נוחות לקלות לקבלה ואישור, מכיוון שאין צורך באישור מוקדם, כי מסגרת האשראי אושרה לכם במעמד קבלת הכרטיס. החברות הפיננסיות החוץ בנקאיות, מציעות בנוסף לכאלו שאינם מחזיקי כרטיס אשראי מגוון מוצרי הלוואה נוספים הכוללים הלוואות ללא ערבים, ואילו למחזיקי כרטיסי האשראי היוקרתיים, מוצעות הלוואות אפילו יותר אטרקטיביות. חשוב לציין כי הריביות המוצעות על הלוואה מסוג זה הינן גבוהות מהריביות המוצעות בבנקים.

הלוואות ללא ערבים למחזיקי חסכונות יכולות להינתן על ידי חברות הביטוח, כאשר מתן ההלוואה מתבסס על הכספים המוחזקים בחסכונות כבטוחה. גם הבנקים מציעים ללקוחותיהם, להם היסטוריה של הכנסת משכורת קבועה וכן התנהלות בנקאית תקינה, הלוואות ללא ערבים, שניתן לקבלן בנוחות יחסית ובקלות, לעיתים אפילו מנוחות המחשב הביתי שלכם, דרך האינטרנט או בשיחת טלפון עם נציג הבנק, כאשר מסגרת ההלוואה לרוב מאושרת מראש על ידי הבנק.