הלוואות למוגבלים בבנק

התנהלות כספית קלוקלת וחוסר תשומת לב לתזרים המזומנים שלכם, עלולים להוביל אתכם לאחד מהמצבים הכלכליים המורכבים והבעייתיים ביותר בעולם הפיננסיים והוא: הגבלת חשבון הבנק. הגבלה על חשבון בנק מופעלת באופן אוטומאטי על ידי סניף הבנק בו אתם מנהלים את כספכם, ובהתאם לחוקי הבנקאות של בנק ישראל, לאחר חזרה של 10 המחאות, וזאת בתנאי שכל ההמחאות חזרו באותה שנה ובפרק זמן של מינימום 15 יום מיום חזרת השיק הראשון עד לאחרון. תקופת ההגבלה על החשבון  נמשכת כ-שנה שלמה, במהלכה מוגבלים רוב האפשרויות הבנקאיות העומדות לרשות לקוחות הבנקים, לרבות, חסימת ערוצי אשראי, הזמנת פנקסי שיקים, אפשרות להענקת המחאות ועוד.

מדיניות הבנקים בנוגע לבעלי חשבונות מוגבלים

מדיניות הבנקים וגופים פיננסים אחרים כלפי בעלי חשבונות מוגבלים הינה קשיחה ובלתי מתפשרת ואף עלולה להוביל בחלק מהמקרים למצבים לא נעימים הכוללים בין היתר: הוצאות לפועל, הודעה על חוסר יכולת פרעון, כינוס נכסים, פשיטת רגל וכדומה.

פעולות כגון מתן קווי אשראי, הענקת הלוואות או כל הליך פיננסי כזה או אחר, מלווה לא אחת בהערמת קשיים ובבקשה להשגת בטחונות שונים. כמו כן, במידה וקיימים חובות לבנקים או לגופים עסקיים אחרים, מתבצע לא אחת, הליך הוצאה לפועל כנגד החייב ובעל החשבון המוגבל.

חשבון מוגבל והדרכים להתמודדות

הלוואות למוגבלים בבנק מוענקים בחלק גדול מהמקרים על ידי גופים פיננסיים חוץ בנקאיים שאינם תולים את העמדת ההלוואה במסגרת האשראי הבנקאית. הלוואות אלה אומנם נושאות בחובן תשלומי  ריביות גבוהות, אך הן ללא ספק מהוות פתרון כלכלי ופיננסי המאפשר לבעל החשבון להמשיך ולהפעיל את עסקיו לתקופת זמן ההגבלה.

נטילת הלוואה לבעלי חשבונות מוגבלים יכולה לשפר במידה ניכרת את ההתנהלות הכלכלית במהלך תקופת המוגבלות ולאחריה, וזאת במידה, ונטילת ההלוואה מתבצעת באופן מושכל וראוי ועל ידי גופים פיננסיים הוגנים הפועלים על פי חוק. הדרך המומלצת ביותר למימוש הלוואות למוגבלים בבנק היא באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי של איש פיננסים מנוסה ומוסמך לכך. ייעוץ מקצועי זה יאפשר לכם  לבחון חלופות שונות לפתרון המצב הכלכלי המורכב אליו נקלעתם, יאפשר לכם לגבש תכנית כלכלית התואמת את מצבכם לאורך תקופת ההגבלה ובעיקר יאפשר לכם להשיג הלוואה בתנאים נוחים שתעזור לכם לעבור את שנת ההגבלה במינימום נזקים כלכליים נוספים.

הגבלה חמורה

במידה ולא "ניצלתם" את תקופת ההגבלה הראשונה המוענקת לתקופה של שנה לצרכי בנייה מחודשת של מצבכם הכלכלי, ובמידה ומייד לאחר תום תקופת ההגבלה חזרו לכם כ-10 המחאות נוספות, וזאת בתקופת זמן של שנתיים מיום סיום ההגבלה הקודמת, תהפכו באופן אוטומאטי לבעלי חשבון בהגבלה חמורה. הגבלה זו נמשכת שנתיים והיא חוסמת בפניכם כל דרך להתקדמות והתאוששות כלכלית. גם במקרים חריגים אלו מוענקות הלוואות למוגבלים בבנק, אך הפעם הדרך להשגתם תהיה מלווה בהעמדת ערבים ובטחונות ראויים לצורך קבלת ההלוואה.